Bygning set fra syd
Vores bygning set fra Nord
Bygning set fra vest
Kirkeskoven i Hostrup hvor vores skovhytte ligger
Bygning set fra syd
Kærvej 22, Jejsing, 6270 Tønder, Tlf.: 74 92 87 10
Bestyrelsen

Formand:                    Allan K. Hansen

Næstformand:             Torben Bonde

Bestyrelsesmedlem:     Lars PetersenBestyrelsesmedlem:     Jon B. Müller

Bestyrelsesmedlem:     Kasper B. Larsen

Suppleant:                  Nina Peglau            

Suppleant:                  Nanna K. RasmussenBestyrelsens opgaver i en selvejende institution er:

Bestyrelsen er den overordnede ledelse
Bestyrelsen har uddelegeret ansvaret for den daglige drift til lederen og souschefen
Bestyrelsen består af fem forældrevalgte medlemmer, samt to suppleanter og en medarbejderrepræsentant
Bestyrelsen holder mindst fire møder årligt
Bestyrelsesarbejdet er underlagt tavshedspligt, der fortsætter efter man er udtrådt af bestyrelsen
Det er forældrebestyrelsen, der er ansvarlig for institutionens økonomi